Leveänäluomisen ja nauhaluomisen vertailu raitaisia loimia luotaessa puuvillakutomossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Description
Supervisor
Reijonen, Ahti
Keywords
Other note
Citation