Sekoituksen tarkastelu eräässä emulgointiprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 75 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Järveläinen, Martti
Thesis advisor
Grönlund, Ben
Keywords
Other note
Citation