Liikearvon arvonalentumistestauksen raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissä

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorNylund, Niklas
dc.contributor.departmentDepartment of Accounting and Financeen
dc.contributor.departmentLaskentatoimen ja rahoituksen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.available2011-11-14T11:23:40Z
dc.date.dateaccepted2010-12-01
dc.date.issued2010
dc.description.abstractTutkielman tavoitteet Tutkielman teoriaosan tavoitteena on selvittää mitä liikearvon arvonalentumistestauksesta ja sen raportoinnista säädetään IAS 36 standardissa. Tutkielman empiriaosan tavoitteena on ensiksi selvittää, miten kattavasti suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnista, eli toisin sanoen noudattavat IAS 36 standardin vaatimuksia liikearvon arvonalentumistestausta koskevasta raportoinnista. Tutkielman empiriaosassa pyritään myös löytämään selittäviä tekijöitä, joiden avulla voidaan ymmärtää mikä saa yritykset raportoimaan IAS 36 standardin vaatimusten mukaisesti. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin kansainvälisiä laskentastandardeja koskevaa kirjallisuutta, sekä aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksessa käytetty data kerättiin Thomson One Bankerin Worldscope –tietokannasta sekä otokseen valikoituneiden yritysten tilinpäätösten liitetiedoista, jotka kerättiin näiden kotisivuilta. Tulokset Raportoinnin taso oli odotetusti hyvin vaihtelevaa. Suurimmassa osassa yrityksistä löytyi paljon parannettavaa liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin suhteen. Tutkimuksen perusteella yrityksen koko ja kannattavuus eivät vaikuttaneet liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin kattavuuteen laisinkaan. Yksittäisistä tunnusluvuista Quick Ratio ja liikearvon suhteellinen osuus omasta pääomasta selittivät parhaiten arvonalentumistestauksen raportoinnin kattavuutta.fi
dc.ethesisid12419
dc.format.extent59
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/551
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201111181463
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconpörssiyhtiöt
dc.subject.heleconexchange-listed companies
dc.subject.heleconSuomi
dc.subject.heleconFinland
dc.subject.heleconraportit
dc.subject.heleconreports
dc.subject.heleconliikearvo
dc.subject.helecongoodwill
dc.subject.heleconarviointi
dc.subject.heleconevaluation
dc.subject.heleconstandardit
dc.subject.heleconstandards
dc.subject.keywordliikearvo
dc.subject.keywordarvonalentumistestaus
dc.subject.keywordIFRS 3
dc.subject.keywordIAS 36
dc.titleLiikearvon arvonalentumistestauksen raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12419
local.aalto.openaccessno
Files