Nahkatehtaan jätevesien kemiallinen ja biologinen puhdistus muodostuneine kustannuksineen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
98 s. + liitt. 44
Series
Description
Supervisor
Seppä, Ilari|Määttä, Raimo
Keywords
Other note
Citation