Painovärin asettumismekanismit kevyesti päällystetyillä puuvapailla arkkioffsetpainopapereilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
Aut-75
Degree programme
Language
fi
Pages
137
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Johansson, Markku
Keywords
Other note
Citation