Nestemäisten jätteiden varastosta loppusijoitustilaan - Toimiva prosessi keskiaktiivisen nestemäisen jätteen käsittelyyn loppusijoituskelpoiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 122 + [10]
Series
Abstract
Intermediate level liquid radioactive wastes accumulated in Loviisa power plant are solidified in Loviisa solidification plant into concrete waste containers which are disposed to a low and intermediate level waste disposal site. The solidification plant and the disposal site are situated in Loviisa power plant area. This Master's Thesis had three main aims. The first was to find a suitable method for emptying of the storage tanks of liquid wastes and to pre-design the selected method. The second was to find the optimum of logistics of waste containers from the concrete plant to the disposal site. The third was to evaluate the amounts of material needed in the solidification process during the lifetime of solidification plant. Finding the emptying method for the storage tanks is a current topic in Loviisa solidification plant because the present methods were not working at challenging circumstances. By means of optimization of waste container logistics the bottlenecks of solidification plant were found out as well as the number of personnel needed at solidification plant when the plant comes into operation. Evaluation of material needed in solidification process during lifetime of the plant resulted in both the values for amount of material as well as the updated number of solidified waste containers. To take account of scope of a Master's Thesis the aims of this work were fulfilled. Utilization of evaporation wastes in ion exchange resin solidification could be worth studying more and that's why it was proposed as a further study topic.

Loviisan kiinteytyslaitos on Fortumin itse suunnittelema ja rakennuttama ydinlaitos, missä kiinteytetään Loviisan ydinvoimalassa syntyvät nestemäiset keskiaktiiviset jätteet betonisiin jäteastioihin, jotka loppusijoitekaan Loviisan ydinvoimalan laitosalueella sijaitsevaan luolastoon. Tällä työllä oli kolme päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli löytää soveltuva menetelmä nestemäisten jätteiden varastosäiliöiden tyhjentämiseen ja esimitoittaa tämä menetelmä. Toisena tavoitteena oli optimoida jäteastioiden logistiikka betonitehtaalta loppusijoitustilaan. Kolmantena tavoitteena oli arvioida kiinteytykseen kuluvat ainemäärät koko laitoksen eliniältä. Varastosäiliöiden tyhjennysmenetelmän löytäminen oli ajankohtaista kiinteytyslaitoksella, sillä nykyiset tyhjennysjärjestelmät eivät toimi. Jäteastian logistiikan optimoinnin avulta selvitettiin kiinteytyslaitoksen toiminnan pullonkaulat ja henkilökunnan tarve tuotantotoiminnan käynnistyessä. Ainemäärien arvioinnissa tuloksena saatiin kiinteytykseen tarvittavien ainemäärien lisäksi jäteastioiden päivitetty lukumääräarvio. Diplomityön laajuus huomioiden työn tavoitteet saavutettiin niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannen tavoitteen osalta. Lopuksi ehdotettiin jatkotutkimusaiheeksi haihdutusjätteen hyödyntämistä lisävetenä hartsin kiinteytyksessä. Tällä voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä kiinteytyslaitoksen elinajan aikana.
Description
Supervisor
Koskinen, Jukka
Thesis advisor
Mattila, Eero
Keywords
solidification plant, kiinteytyslaitos, emptying, tyhjennys, logistics, logistiikka
Other note
Citation