Data-driven feedback for eHealth content management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-10
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
66 + 16
Series
Abstract
Web analytics has proven significant potential for constantly improving the provided web-based services and applications. By analyzing interaction data collected from web applications, it is possible to study how the applications are used in detail. The focus of this study is to analyze if interaction data collected with Piwik PRO web analytics platform using JavaScript tagging can provide sufficient detail about user behaviour and interaction in a modern single-page web application. Furthermore, the analysis seeks to answer if the collected data can be refined in a way that will help the content managers of the web application to continuously improve the content and to spot dysfunctional content. The research is based on Omapolku, a Finnish public e-health service providing digital services for personalized healthcare. In this study, the analysis focuses on evaluating digital treatment pathways in Omapolku, which provides various types of information and utilities designed for the needs of specific patient groups. The evaluation is based on the graphical user interface of a treatment pathway view by analyzing a sample dataset consisting of actions performed by the users. The data is analyzed with general web analytics metrics and by applying statistical analyses of web usage mining. The results show that the interaction data can provide necessary detail for evaluating general usage metrics and basic usage patterns. However, the results show that the data does not provide necessary information for identifying most actions performed by the users, which makes it practically impossible to link the data to the front-end components of the user interface. As an outcome of this study, it is recommended that additional identifiers are added to the front-end components of the treatment path interface and that the JavaScript tagging script is modified to record the corresponding identifiers and the action context. In addition, a novel prototype was designed as a solution to the identified challenges and to support the work of the content managers.

Web-analytiikka on osoittanut nykypäivänä potentiaalinsa osana web-pohjaisten sovellusten jatkuvaa kehitystä. Web-sovelluksista kerätyn interaktiodatan analysointi mahdollistaa sen, että sovellusten käyttöä voidaan tutkia yksityiskohtaisesti. Tämä työ keskittyy analysoimaan, mikäli Piwik PRO analytiikkapalvelun JavaScript seurantakoodilla kerätty interaktiodata tarjoaa riittäviä yksityiskohtia käyttäjien käyttäytymisestä ja interaktiosta yksisivuisessa web-sovelluksessa. Tämän lisäksi työ keskittyy tutkimaan, mikäli kerättyä dataa voidaan jalostaa siten, että sitä voi hyödyntää toimintahäiriöisten sisältöjen paikantamiseen sekä sisällön jatkuvaan kehittämiseen. Tutkimus perustuu Omapolku-sovellukseen, joka on julkinen suomalainen eTerveyspalvelu. Omapolku tarjoaa digitaalisia palveluita henkilökohtaiseen terveydenhuoltoon. Tässä työssä analyysi perustuu Omapolun digitaalisien hoitopolkujen toimivuuden arvioimiseen. Digitaaliset hoitopolut tarjoavat monipuolista tietoa sekä työkaluja, jotka on suunniteltu potilasryhmäkohtaisesti tietyn hoitotarpeen mukaisesti. Hoitopolkujen toimivuuden arvointi toteutetaan tutkimalla digihoitopolkujen graafisesta käyttöliittymästä kerättyä interaktiodataa. Kerättyä dataa analysoidaan yleisillä web-analytiikan mittareilla sekä tilastollisilla web-tiedonlouhinnan menetelmillä. Työn tulokset osoittavat, että interaktiodata voi tarjota tarpeellista tietoa yleisten mittareiden laskemiseksi sekä yksinkertaisten käyttäytymismallien selvittämiseksi. Tulokset myös osoittavat, että data ei tarjoa tietoa yksityiskohtaisten tapahtumien alkuperän selvittämiseksi käyttöliittymässä. Työn tuloksena suositellaan, että digihoitopolkujen käyttöliittymän komponentteihin lisätään lisätunnisteita ja että JavaScript seurantakoodia muokataan siten, että tapahtuman konteksti ja siihen liittyvä komponenttitunniste tallennetaan tapahtumaan. Tämän lisäksi työssä esitetään prototyyppi ratkaisuna havaittuihin haasteisiin sekä tukemaan sisällöntuottajien työtä.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Puustjärvi, Aki
Keywords
data-driven, content management, web analytics, interaction data, web usage mining, e-health
Other note
Citation