Painumakaira ja sen käyttö maan pystysuoran puristuslujuuden ja kokoonpuristuvuuden määrittämiseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1967
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57 s. + liitt. 60
Series
Description
Supervisor
Helenelund, K. V.
Keywords
Other note
Citation