Laatan rasitusten laskeminen neliöpoikkileikkauksisen tuen läheisyydessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1954
Major/Subject
Koneenrakennus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
50 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Laasonen, Pentti
Keywords
Other note
Citation