Art as an Investment: Fine Art as Collateral

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Vesimäki_Simo_2024.pdf (403.48 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
en
Pages
22
Series
Abstract
Thesis investigates fine art as a potential investment and its role within the art market, focusing on market dynamics, investment potential, and art's use as collateral. It also analyzes the factors that financial institutions and banks take into account when assessing art-secured loans, including loan terms, loan-to-value ratios, and interest rates. The thesis is structured into sections that detail the art market, analyze the investment qualities of fine art, and explore the mechanisms of art-secured lending. This study assesses the economic and non-economic benefits of art and concludes by highlighting its dual function as a cultural and financial asset.

Tutkielmassa tutkitaan taidetta potentiaalisena sijoituskohteena ja sen roolia taidemarkkinoilla keskittyen markkinoiden dynamiikkaan, sijoituspotentiaaliin ja taiteen käyttöön vakuuksina. Tutkimuksessa analysoidaan myös tekijöitä, jotka rahoituslaitokset ja pankit ottavat huomioon arvioidessaan taiteen vakuutena olevia lainoja, kuten lainaehtoja, lainan ja arvon välistä suhdetta ja korkoja. Tutkielma on jäsennelty osiin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti taidemarkkinoita, analysoidaan taiteen sijoituspotentiaalia ja tutkitaan taidevakuudellisten lainojen ehtoja. Tutkimuksessa arvioidaan taiteen taloudellisia ja ei-taloudellisia hyötyjä.
Description
Thesis advisor
Taussi, Thomas
Keywords
art, art market, art-secured loan, loan-to-value, collateral, art finance, art investment
Other note
Citation