Moniarvoisten hybriditoimisten kokosummaimien rakenne- ja suoritusaika-analyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1972
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
viii, 59 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Thesis advisor
Ojala, Leo
Keywords
Other note
Citation