Sähköakustinen harjoitussali sinfoniaorkesterille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 82
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on esitetty sähköakustisen harjoitussalin prototyyppi sinfoniaorkesterille. Sähköakustinen harjoitussali on konserttisalia huomattavasti pienikokoisempi ja rakennuskustannuksiltaan edullisempi. Prototyyppi perustuu uuteen katkaistun salin konseptiin, jolla orkesteriharjoitussali toteutetaan markkinoilla olevista pienemmistä sähköakustisista harjoitushuoneratkaisuista poikkeavalla tavalla. Katkaistun salin konseptissa konserttisalin yleisötilan akustista vaikutusta ääneen simuloidaan kaiuttoman seinän ja aktiiviakustisen järjestelmän yhdistelmällä. Lavatila on identtinen konserttisalin kanssa. Kaiuton seinä pystytetään lavan eteen katkaisemaan sali toisen penkkirivin kohdalta. Sähköakustisen järjestelmän kaiuttimet sijoitetaan rivistöksi kaiuttomalle seinälle. Työssä on tehty yleiskatsaus sähköakustisten järjestelmien teoriaan ja historiaan. Prototyypin kannalta keskeisiä tutkimusongelmia ovat akustisen takaisinkytkeytymisen hallinta, äänen värittymä, keinotekoisen kaiunnan äänenlaatu ja mikrofonien sekä kaiuttimien määrä ja sijoittelu. Suoritetun tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että sähköakustiikan avulla on edullisesti toteutettavissa selvästi toimivampi ja monipuolisempi harjoitusympäristö kuin samankokoisella perinteisesti akustoidulla harjoitustilalla.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Lokki, Tapio
Keywords
electroacoustic, sähköakustiikka, reverberation enhancement system, aktiiviakustiset järjestelmät, acoustic feedback, akustinen takaisinkytkeytyminen, gain before instability, aikavarianssi, time variance, äänen värittymä, diffuse sound field, harjoitushuone, diffuusi äänikenttä, lava-akustiikka
Other note
Citation