Paksuseinäisten kotelosauvojen vääntö, teoreettinen ja kokeellinen tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1975
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
85 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Paavola, Heimo
Keywords
Other note
Citation