Paperikoneen reikätelan jäykkyyteen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1962
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Laasonen, Pentti
Keywords
Other note
Citation