Impact of Usability Evaluation on Development of new Version of Software Product

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Teollisuuden tietotekniikka
Mcode
T-126
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia käytössä olevan ohjelmiston käytettävyyttä ja esittää toteuttajaryhmälle parannusehdotuksia käytettävyysongelmien poistamiseksi. Tavoitteena on luoda uusi versio verkossa toimivasta sovelluksesta, jonka avulla yrityssivujen toteutus ja ylläpito on mahdollista ilman ohjelmointitaitoja. Työ poikkesi normaalista käyttäjäkeskeisesti toteutetusta projektista siten, että alkuperäinen versio oli toteutettu täysin ilman käytettävyyden arviointeja. Uusi versio on tarkoitus luoda käyttäjäkeskeisesti säilyttäen vanhaa niin paljon kuin työmäärään ja kustannuksiin nähden näyttää järkevältä. Tutkimusmenetelminä olivat erilaiset ennakoivat asiantuntija-arviot, haastattelut ja käytettävyystestaukset. Käytettävyystutkimuksen suorittajana oli yhden hengen työryhmä. Muutosten vaikutusta käytettävyyteen tutkittiin etukäteen paperiversiotestauksen avulla ennen muutosehdotusten esittämistä toteuttajaryhmälle.
Description
Supervisor
Tuominen, Juha
Thesis advisor
Lehto, Hannu
Keywords
usability, käytettävyys, user interface, käyttöliittymä, usability evaluation, käytettävyysarviointi
Other note
Citation