Tuulivoiman kannattavuus nykyisessä sähkömarkkinassa

No Thumbnail Available
Files
Mäkinen_Sanni_2024.pdf (457.74 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-06
Department
Major/Subject
Bioinformaatioteknologia
Mcode
ELEC3016
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä tutkittiin nykyisen sähkön hintamekanismin vaikutusta tuulivoiman kannattavuuteen. Tuulivoiman kannattavuuden perusongelma on kannibalisaatioilmiö: kasvava tuulivoiman tarjonta heikentää omaa kannattavuuttaan sähkön hinnan muodostumisperiaatteen takia. Työn tavoitteena oli selvittää, onko tuulivoiman tuottaminen ollut taloudellisesti kannattavaa vuosina 2019–2023 eli onko tuotannon arvo ollut tuotantokustannuksia suurempi. Työssä tutkittiin myös kannibalisaatioilmiön vahvuutta eli sitä, miten tuotannon arvo on kehittynyt tuulivoimakapasiteetin kasvaessa. Työssä laskettiin tuulivoimatuotannon arvo Suomessa vuosina 2019–2023 ja verrattiin sitä tuulivoiman tuotantokustannuksiin. Laskelmat osoittavat, että tuulivoimatuotannon arvo on ollut tuotantokustannuksia matalampi vuosina 2019–2020 sekä suuren osan vuodesta 2023. Vuonna 2022 sähkön hinta nousi poikkeuksellisen korkeaksi, joten myös tuulivoiman tuottaminen oli kannattavaa. Tämän työn laskelmien perusteella tuulivoimatuotannon arvo suhteessa sähkön markkinahintaan on laskenut merkittävästi, kun tuulivoimatuotannon osuus sähkönkulutuksesta on noussut. Tuulivoimatuotannon arvo oli yli 90 % sähkön markkinahinnasta vielä 2019, mutta vuonna 2023 arvo oli enää noin 70 % markkinahinnasta. Tuulivoiman kasvava osuus sähkönkulutuksesta on siis vahvistanut kannibalisaatioilmiötä. Työn tulosten perusteella sähköpörssin kautta myyty tuulivoiman tuotanto ei takaa liikevoittoa tuottajalle. Tuulivoimalan taloudellinen kannattavuus täytyy siis käytännössä varmistaa PPA-sopimuksella. Muita vaihtoehtoja vähäpäästöisen kotimaisen sähköntuotannon varmistamiseen ovat uudet tuulivoiman tuotantotuet ja tuulivoiman korvaaminen muilla tuotantomuodoilla kuten ydinvoimalla.
Description
Supervisor
Turunen, Markus
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
tuulivoima, kannattavuus, kannibalisaatio
Other note
Citation