Materiaali- ja pinnoitevalinta fluorivety-ympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Korroosionestotekniikka
Mcode
Mak-85
Degree programme
Language
fi
Pages
99 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Yläsaari, Seppo
Thesis advisor
Tavi, Markku
Aromaa, Jari
Forsén, Olof
Keywords
Other note
Citation