Periodisen tuotannonohjauksen herkkyys olosuhteiden vaihtelulle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Periodic production control is a method for scheduling flow-shop type of production systems. It is used to minimize the time wasted in changing setups, by grouping together products that can be manufactured with similar setups. The groups are repeated in the same order according to a predefined schedule. The whole production plant follows the same schedule. The goal of the research was to find out how the periodic system works in changing conditions and how sensitive it is to changes in demand. The system was compared to FIFO-scheduling (jobs processed in the order they are received), which corresponds to a situation where no production control is used. The research was carried out with a spreadsheet based simulation platform simulating a periodic production system. Mathematical optimization was used to create optimal schedules. From the results of the experiments we have concluded that the periodic production control is very robust to changes in demand and it can handle even really long setup times without difficulty. The most essential part in using a periodic production system is the correct grouping and scheduling of groups, because that defines the actual average throughput time. Changes in demand only affect the utilization rate of the resources and the maximum throughput of the production system. The throughput times are longer than usual when using a periodic system, because the production is not started immediately after the order even if there is capacity available.

Periodinen tuotannonohjaus on tuoteverstas-tyyppisiin tuotantolaitoksiin soveltuva menetelmä. Siinä pyritään minimoimaan asetusaikojen vaikutukset ryhmittelemällä samankaltaisilla asetuksilla valmistettavia tuotteita samaan sarjaan. Ryhmät toistuvat säännöllisesti samassa järjestyksessä ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti. Sama aikataulu ohjaa koko tuotantolaitoksen toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää simuloinnin ja matemaattisen optimoinnin avulla, kuinka periodinen järjestelmä toimii vaihtelevissa olosuhteissa, ja mikä on sen herkkyys kysyntävaihteluille. Tuloksia verrattiin FIFO-ohjaukseen (työt käsitellään saapumisjärjestyksessä), joka vastaa tilannetta, jossa varsinaista tuotannonohjausta ei ole käytössä. Tutkimusta varten toteutettiin taulukkolaskentapohjainen simulointiympäristö, jolla voitiin ajaa simulaatioita, jotka jäljittelevät periodisen järjestelmän toimintaa. Tutkimuksessa todettiin, että periodinen järjestelmä on erittäin robusti kysynnän vaihtelulle, ja sen avulla pitkätkään asetusajat eivät tuota suuria ongelmia. Järjestelmän toiminnan kannalta olennaisinta on arvioidun kysynnän mukaan tehtävä aikataulutus ja tuotteiden jako ryhmiin. Lopullinen tilausten läpäisyaika määräytyy näistä tekijöistä, ja kysynnän vaihtelu vaikuttaa sen jälkeen vain siihen, kuinka suureksi koneiden käyttöaste nousee, ja kuinka suuri määrä tilauksia pystytään käsittelemään. Järjestelmän ongelmana ovat pitkät toimitusajat, jotka johtuvat siitä, että tuotteet joutuvat odottamaan vaihtelevan ajan ennen valmistuksen aloitusta, vaikka kapasiteettia olisi vapaanakin.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Keywords
periodic production control, periodinen tuotannonohjaus, cyclic scheduling, flow shop, scheduling, matemaattinen optimointi, flow shop, syklinen tuotannonohjaus, throughput, läpäisyaika, mathematical optimization
Other note
Citation