Breaking a leg – Reflection, repetition and language through objects in art

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Saukkonen
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Photography
Valokuvataide
Language
en
Pages
33
Series
Abstract
This thesis places my video installation Powyłamywanymi (2015) into the context of art by discussing its methods (repetition and breakage) and themes (object, death, body) and comparing it to other artworks and to examples from popular culture that use similar methods and approaches. It explores what elements make the work function as it is and what the vulnerabilities are. The concept of objecthood is central to this thesis. It attempts to narrow down the meaning of the object even though the nature of objects is very versatile. Object is viewed for example as a utensil, a unique collectible, a strange other, a (human) object of desire and a human deprived of humanity. Violence that is implicit in trauma but also in comedy is one of the promenant themes of this thesis. Destruction of an object and of language are seen as intertwined. Destroying the object removes its function. Same applies with language. Language seems to reveal an otherwise covered phenomenon – objects that break from their limbs so systematically, that it needs to be described by a word of its own. As removing a foot mutilates the table, removing a word from its phrase can make them both meaningless. Finally the object, comedy, language and violence all associate with a human body. Powyłamywanymi’s effects can be reduced as follows: it is able to be comical and point to trauma at the same time both of which are based on variations of the same elements: 1. Viewer reflecting themself on the object because of comical recognition or possessive reflective impulse. 2. Repetition as traumatic/comic effect, and 3. The framework of language guiding the perception.

Tässä opinnäytteessä asetetaan videoteokseni, Powyłamywanymi (2015) osaksi taiteen kenttää. Tarkastelen teoksen metodeja (toisto ja hajoaminen) ja teemoja (esine, kuolema, ruumis) sekä vertaan sitä/niitä muihin taideteoksiin sekä esimerkkeihin populaarikulttuurista. Tutkin mitkä elementit ovat merkityksellisiä teoksen toimivuudelle ja mitä heikkouksia siitä löytyy. Esineisyyden käsite on keskeistä tässä opinnäytteessä. Yritän rajata mitä esine (tässä tapauksessa) tarkoittaa, vaikka sen olemus ja määritelmät ovat hyvin monimuotoisia. Esinettä tarkastellaan käyttöesineen, ainutlaatuisen keräilyesineen, toiseuden, rakkauden kohteen ja täysin toiseutetun ihmisen näkökulmista. Väkivalta sekä trauman että komedian sisäänrakennettuna elementtinä on yksi tämän opinnäytteen toistuvista teemoista. Kielen ja esineen särkymistä tarkastellaan ja vertaillaan toisiinsa: molempien tuhoaminen/jakaminen osiin tuhoaa niiden käyttötarkoituksen. Kieltä käytetään piilevien merkitysten ilmi tuomiseen. Lopulta kaikki yllä esitetyt teemat yhdistyvät ja liittyvät toisiinsa ihmisruumiin muodossa. Powyłamywanymin vaikutukset voidaan pelkistää seuraavaan seikkaan: se on komediallinen, samalla viitaten myös selvästi traumaan. Tämä puolestaan johtuu seuraavien elementtejen variaatioista: 1. Katsoja peilaa itseään esineeseen koomisen tunnitamisen tai omistushaluun liittyvän samastumisen vuoksi, 2. toisto sekä trauman että komedian keinona, sekä 3. kielen tulkintaa ja katsetta ohjaileva vaikutus.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Parantainen, Jyrki
Keywords
art, video art, object, body, language, violence, trauma, repetition
Other note
Citation