Veitsitanssi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni Veitsitanssi käsittelen ohjaajan ja kuvaajan välistä kommunikaatiota kuvaustilanteessa, jossa ennakkosuunnitteluvaiheen suunnitelmia joudutaan muuttamaan. Pyrin omia kokemuksiani kirjallisiin lähteisiini peilaamalla perustelemaan miksi tehokas kommunikaatio on erityisen tärkeää varsinkin kuvaustilanteen nopeassa ongelmanratkaisussa. Esitän näkemykseni tekijöistä, jotka vaikuttavat kommunikaation tehokkuuteen ja toimivuuteen kuvaustilanteessa. Käsittelen tässä tekstissä kolmea merkittävää tekijää, jotka ovat jaettu käsitys elokuvan sisällöstä, elokuvakerronnan metodien perusteellinen tuntemus ja työparin työnkuvan ymmärrys. Konfliktien syntyä kuvauksissa tulisi välttää, jotta kuvaaja ja ohjaaja pystyvät säilyttämään luovuuden ja vapauden ongelmanratkaisutilanteissa. Vahingollinen tilanne elokuvan kannalta syntyy, jos työparin ratkaisut alkavat perustua vain oman toimenkuvansa suojaamiselle. Luova, divergentti ajattelu mahdollistaa suunnitelmien tehokkaan soveltamisen. Divergentti ajattelu koostuu ajattelutavan sujuvuudesta (fluenssi), joustavuudesta (fleksibiliteetti) ja omaperäisyydestä (originaliteetti). Tärkeä on tehdä tietoisesti päätökset liittyen keronnan subjektiivisuuden tai objektiivisuuden suhteen, sekä säilyttää näkökulma johdonmukaisena.
Description
Supervisor
Heinänen, Timo
Thesis advisor
Lautamatti, Katja
Keywords
kommunikaatio, ongelmanratkaisu, ennakkosuunnittelu, kuvaustilanne
Other note
Citation