Prosessitietokone raakaöljyntislausyksikön säädössä ja ohjauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Kortela, Urpo
Keywords
Other note
Citation