Automaattiset kääntäjänlaatimistehtävät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
(10) + 67 s. + liitt. 11
Series
Abstract
Kun opiskelijamäärät kasvoivat Teknillisessä korkeakoulussa 90-1uvun lopussa, monille peruskursseille kehitettiin automaattisia arviointijärjestelmiä helpottamaan kurssihenkilökunnan työtä. Samoihin aikoihin konstruktivismi vahvisti asemiaan kasvatuspsykologiassa. Oppimisprosessin aktivoimiseksi algoritmianimaatioista ja -simulaatioista tuli tärkeitä opetuksen ja oppimisen välineitä ja samalla algoritmisimulaatiosta tuli joidenkin automaattisten arviointijärjestelmien käyttöliittymä. Työssä esitellään erilaisia tekniikoita, joilla voidaan toteuttaa algoritmianimaatioita ja -simulaatioita. Lisäksi tutustutaan animointi- ja simulointijärjestelmiin ja tarkastellaan automaattisia arviointijärjestelmiä erityisesti algoritmisten tehtävien yhteydessä. Työssä tutkitaan automaattisten arviointijärjestelmien ja algoritmisimulaatiojärjestelmien soveltuvuutta erityisesti kääntäjätekniikoiden opetukseen. Selvitysten pohjalta toteutettiin automaattinen arviointijärjestelmä Ohjelmointikielten kääntäjät -kurssille. Lisäksi toteutettiin graafinen ympäristö tehtävien tekemiseen. Lopuksi arvioidaan alustavasti toteutettua järjestelmää. Järjestelmä on ollut käytössä kurssilla syksyllä 2004 ja opiskelijoille tehtiin kaksi kyselyä, joiden tuloksia tarkastellaan.
Description
Supervisor
Tarhio, Jorma
Keywords
simulation, simulaatio, animation, animaatio, automatic assessment, automaattinen arviointi
Other note
Citation