Tila ryhmätyön tukena - DiWa-projektin loppuraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | E2 Yleistajuinen monografia
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
The traditional meeting room has to be updated to the new millennium. New and improved work practices must arise from the real collaboration needs of the people, while still honoring the existing well-proven ways of working. This report describes the various ways of collaborative work and requirements for spaces supporting them. The DiWa project studied collaborative work practices by means of a prototype system piloted with the project partners. DiWa system enables fluent information sharing and interaction among small collocated groups and offers tools for returning to prior work tasks and decisions. This report offers food for thought and recommendations for parties thinking about adopting new collaboration spaces. The lessons learnt are most suited for organizations in the field of design and product development. DiWa system is freely available as open source.

Perinteinen neuvotteluhuone pitää päivittää tälle vuosituhannelle. Uusien, entistä tehokkaampien, toimintatapojen tulee kummuta yhteistyön tekijöiden aidoista tarpeista, kuitenkin vanhoja hyviksi havaittuja työskentelytapoja kunnioittaen. Tila ryhmätyön tukena kuvaa yhdessä tekemisen käytäntöjä, ja vaatimuksia niitä tukeville tilaratkaisuille. DiWa-hankkeessa tutkittiin uusia toimintatapoja hyödyntäen ryhmätyöjärjestelmän prototyyppiä, joka tuotiin osaksi yhteistyökumppanien arkea. DiWa-järjestelmä mahdollistaa sujuvan tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen pienryhmätyöskentelyn aikana ja tarjoaa apukeinoja palata aiemmin käsiteltyihin asioihin ja päätöksiin. Tila ryhmätyön tukena antaa ajattelemisen aihetta ja suosituksia uusien yhteistyötilojen käyttöönottoa suunnitteleville. Opit soveltuvat erityisesti suunnittelu- ja tuotekehitysorganisaatioille. DiWa-järjestelmän ohjelmistokomponentit ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla avoimena lähdekoodina.
Description
Keywords
ryhmätyön tukeminen, CSCW, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, digitaalisten aineistojen käsittely
Other note
Citation
Nieminen, Mika P. & Tyllinen, Mari & Runonen, Mikael & Eriksson, Nick & Nieminen, Marko. 2013. Tila ryhmätyön tukena - DiWa-projektin loppuraportti. ISBN 978-952-60-3641-0 (electronic). ISBN 978-952-60-3640-3 (printed).