Consumer Data and Privacy in Ubiquitous Computing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
81
Series
Abstract
Jokapaikan tietotekniikan ilmaantuminen tarkoittaa uusia päätelaitteita, ilmaisimia ja yhteyksiä, siten myös uusia asiakastietolähteitä. Uudet tietolähteet ja tavat yksilön tunnistamiseen nostavat esille huolen yksityisyydestä: mitä voidaan ja mitä ei pidä tehdä yksilön tiedoilla. Yksilön yksityisyyden lisäksi yritystietojen yksityisyys nousee esiin kun tiedon louhinnan menetelmiä sovelletaan asiakastietoihin. Jokapaikan tietotekniikka tuo mukanaan lukuisia tietolähteitä, nämä lähteet sijaitsevat hajautetusti. Yksi jokapaikan tietotekniikan emergentti ilmiö on konteksti-tietoisuus. Yksityisyyden säilyttävä tiedon louhinta on suhteellisen nuori ala. Alalla tehty tutkimus on pääosin teoreettista, parhaan ymmärryksemme mukaan yhtään tosielämän sovellusta ei ole olemassa. Olemme yrittäneet paikata tätä vajetta. Vallitseva suuntaus yksilöllistämisen kasvavasta määrästä verkkopalveluissa on luonut myös markkinoita yksilölliselle markkinoinnille. Yksilölliset markkinointipalvelut hyödyntävät yksityiskohtaisia tietoja asiayhteydestä ja yksilön käytöshistoriasta. Tämä vaatii kehittyneitä menetelmiä yksilön tunnistamiseen, jotka nostavat huolen yksityisyydestä. Yksityisyyden säilyttävien menetelmien uutuusarvo on mahdollisuus käyttää arkaluontoista ja hajautettua tietoa tiedon louhintaan, kuitenkin säilyttäen yksityisyys. Tässä työssä on kaksi tavoitetta: ensiksi käytämme asiakastietoa hajautetuista lähteistä ja tarkastelemme yksityisyyden säilyttävän asiakas segmentoinnin mahdollisuutta. Ideana on segmentoida asiakaskanta, niin ettei arka tieto missään vaiheessa lähde sitä hallitsevalta pelurilta. Toinen tavoite liittyy tietämyksen arvoon joka saadaan yhteisesti suoritetusta segmentoinnista. Uskomme että yhteisesti suoritettu segmentointi tuottaa tietoa jota ei muuten pystytä tuottamaan. Työn tulokset osoittavat yksityisyyden säilyttävän asiakaskannan segmentoinnin olevan mahdollista ja yhteisesti suoritettu segmentointi tuottaa uutta tietoa.
Description
Supervisor
Ehtamo, Harri
Thesis advisor
Ahola, Jussi
Keywords
ubiquitous computing, jokapaikan tietotekniikka, consumer data, asiakastieto, privacy preserving, tiedon louhinta, data mining, yksityisyys
Other note
Citation