Kiviaineisten julkisivuelementtien saumaus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
07.43
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 79 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Wäänänen, Marjatta
Keywords
Other note
Citation