Arvokkaiden mineraalien talteenotto yhdyskuntajätteen ja biomassan tuhkista liuottamalla ja kiteyttämällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemiantekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2021-05-09
Department
Major/Subject
Kemian tekniikka ja prosessit
Mcode
CHEM3050
Degree programme
Kemiantekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
33
Series
Description
Supervisor
Kontturi, Eero
Thesis advisor
Louhi-Kultanen, Marjatta
Keywords
yhdyskuntajäte, biomassa, tuhka, pohjatuhka, vesiliuotus, kiteytys
Other note
Citation