Kustannuslaskentamalli ja laskennan toteutus toiminnanohjausjärjestelmään - kaksi näkökulmaa toimintolaskentaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 78 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Karjalainen, Jouko Liukas, Tero
Keywords
kustannuslaskenta, toimintolaskenta, toimintojohtaminen, kustannuslaskentamalli, toiminnanohjausjärjestelmä, tietokantasuunnittelu, cost accounting, activity-based costing, activity-based management, cost calculation model, enterprise resource planning system, database design
Other note
Citation