Heijastusseismisten menetelmien käytöstä kiteisen kallion rakennetutkimuksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Taloudellinen geologia
Mcode
6.33
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Description
Supervisor
Peltoniemi, Markku
Thesis advisor
Saksa, Pauli
Heikkinen, Pekka
Keywords
Other note
Citation