Kamerapuhelimella otettujen kuvien jakaminen lähipiirin kesken

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
In my work, I studied the way mobile images are shared within a circle of acquaintances. I developed a prototype system for sharing photos. In the literature study, I orientated myself to research on photography, personal media management and research done on mobile applications. I structured the gathered information using a life cycle model of a photograph. I compared mobile and traditional photography. Photos were and are still taken primarily because of their social function. Watching photos together and reminiscing about shared events is significant for us. We use photographs to shape our personal and group identities. Digital cameras and camera phones make photography more mundane. With camera phones we capture everyday incidents and social events -in addition to celebrations and holidays. The volume of pictures grows and managing and organizing them becomes a more challenging task. I designed and implemented a MobShare system for sharing photos taken with a camera phone. Photos are uploaded to a server over gprs network and viewed with a web browser. Access to the photos is granted only to named persons. I paid special attention to the needs of those people who watch the photos. I also focused on the versatile collaborative use of the photos. All photos are stored in one virtual shoebox no matter who has taken them. Photos can be compared, combined and discussed about. This feature proved to be a key motivator for sharing and browsing photos. A possibility to share photos yet inspired to take more of them. In the first user tests, the testers shared photos actively: an average being 119 photos during six weeks. The photos were shared with roughly 15 acquaintances. MobShare is being developed further and our goal is to launch a commercial service during year 2005.

Työssäni tutkin kamerapuhelimella otettujen valokuvien jakamista lähipiirin kesken. Rakensin prototyyppijärjestelmän kuvien jakamiseen. Työn kirjallisuusosassa perehdyin valokuvauksen, henkilökohtaisen medianhallinnan ja matkaviestinnän alalla tehtyyn tutkimukseen. Saatua tietoa jäsensin valokuvan elinkaarimallin kautta. Vertasin mobiilikuvaa ilmiönä perinteiseen valokuvaan. Valokuvia on otettu ja otetaan yhä ennen kaikkea niiden sosiaalisen merkityksen vuoksi. Kuvien katselu yhdessä ja yhteisten tapahtumien muistelu kuvien kautta on tärkeää. Kuvia käytetään yksilön ja ryhmän identiteetin rakentamiseen. Valokuvaus on arkipäiväistynyt digitaalikameroiden ja kamerapuhelinten myötä. Kamerapuhelimella kuvataan jokapäiväisiä sattumuksia ja sosiaalisia tilanteita - juhlien ja lomamatkojen Iisäksi. Kuvien määrä kasvaa ja niiden hallinta ja organisointi tulee haastavammaksi. Suunnittelin ja toteutin MobShare-järjestelmän, jossa kamerapuhelimella otetut valokuvat jaetaan verkkopalvelimen kautta ryhmän kesken. Kuvat siirretään palvelimelle gprs-verkon yli ja niitä katsellaan web-selaimella. Oikeus katsoa kuvia annetaan ainoastaan nimetyille henkilöille. Sovelluksessa huomioin erityisesti kuvia katselevien käyttäjien tarpeet ja kuvien monipuolisen yhteiskäytön. Kaikkien ottamat kuvat tallennetaan samaan paikkaan, missä eri kuvaajien kuvia voidaan yhdistellä ja vertailla sekä niistä voidaan käydä keskustelua. Tämä ominaisuus osoittautui keskeiseksi motivaattoriksi kuvien jakamiselle ja katselemiselle. Mahdollisuus kuvien jakamiseen taas innosti kuvaamaan. Järjestelmän ensimmäisissä käyttäjätesteissä koehenkilöt jakoivat kuvia aktiivisesti: kuuden viikon aikana keskimäärin 119 kuvaa. Kuvia jaettiin noin 15 henkilön kesken. Toteuttamani ratkaisu osoittautui teknisesti toimivaksi ja sai innostunutta palautetta käyttäjiltä. MobSharen kehitystä jatketaan ja tavoitteena on kaupallisen palvelun käynnistäminen vuoden 2005 aikana.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Sarvas, Risto
Keywords
camera phones, kamerapuhelimet, mobile phones, matkapuhelimet, digital cameras, digitaalikamerat, photography, valokuvaus, mobile services, matkaviestinpalvelut, multimedia, multimedia, content management, sisällönhallinta
Other note
Citation