Preventing Spam in Internet Telephony - Implementation and Usability Evaluation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(12) + 82
Series
Abstract
Internet-puheluiden suosio on kasvussa pääasiassa niiden edullisuuden ja hyvän äänenlaadun ansiosta. Matalan hintatason pelätään kuitenkin lisäävän automatisoitujen roskapuheluiden määrää, sillä mainostajat todennäköisesti kiinnostuvat edullisesta ja helposta tavasta tavoittaa kuluttajat. Roskapuheluongelmaan olisikin puututtava ennen kuin siitä tulee yhtä laajamittainen kuin sähköpostijärjestelmien roskapostiongelmasta. Valitettavasti puheluiden kohdalla sähköposteihin sovellettavat suodatuskeinot eivät toimi, koska puhelun sisältö selviää vasta kun vastaanottaja vastaa puhelimeen. Roskapuheluiden torjuntaan onkin kehitettävä uusia ratkaisuja. Tässä työssä arvioitiin, kuinka hyvin uudenlainen roskapuheluiden estoon kehitetty arkkitehtuuri soveltuu ongelman ratkaisemiseen. Arkkitehtuuri perustuu automaattisiin testeihin, joilla voidaan selvittää onko soittaja ihminen vai roskapuheluja soittava tietokoneohjelma. Arkkitehtuurissa tuntemattomien soittajien täytyy ratkaista tällainen testi ennen kuin puhelu ohjataan vastaanottajalle. Toiminnallisuus yhdistetään tavanomaiseen pääsynhallintaan, jossa käyttäjät voivat lisätä toisia käyttäjiä kontaktilistalleen ja torjua epätoivotut puhelut käyttämällä torjuttujen käyttäjien listaa. Arkkitehtuuria arvioitiin käytännössä toteuttamalla siitä prototyyppi suositulle Skype-puhelusovellukselle. Toteutus tehtiin käyttäen sovelluksen avointa liitännäisalustaa. Arkkitehtuurin käytettävyyttä ja saavutettavuutta mitattiin käytettävyystesteillä.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Lindqvist, Janne
Keywords
internet telephony, internet-puhelut, VoIP, VoIP, spam, spämmi, HIP, HIP, CAPTCHA, CAPTCHA, usability, käytettävyys, accessibility, saavutettavuus
Other note
Citation