Moniväripainatuksen sävyn- ja värintoiston muodostuminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
04.75
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Lehtonen, Tapio
Keywords
Other note
Citation