Paikkatietojärjestelmän toteuttaminen mobiiliympäristössä maastotyöskentelyä varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Collecting and updating geographic information requires usually field work. For example, laptops suitable for field use are traditionally used for data collecting. Developments in mobile technology have also made it possible to use mobile phones for collecting data. Modern phones have large displays as required by map applications. Also a GPS receiver is more often integrated into the phone. An integrated camera makes it possible to attach pictures directly to the geographic features. As mobile phones are typically very light and small, they can be constantly carried around, which makes it possible to collect information about random observations. This thesis describes the design and implementation of a mobile phone-based geographic information system. In addition, this thesis examines the interoperability issues in GIS in general as well as the open web based service interfaces defined by OGC. The characteristics of the mobile environment and presenting geographic data in mobile phone are also described. This thesis implemented a mobile phone-based application suitable for collecting and updating geographic data. The implemented system contains both the mobile application and the server. The key features of the mobile application are querying features on the map, modifying feature properties and attaching picture or audio files to the geographic features. The server connects the system to the existing geographic databases through open WFS interface, which makes it possible to update features in real-time. The WFS interface also enables the attachment of new databases to the system without application changes. The reference maps to the system are imported through the WMS interface.

Paikkatiedon kerääminen ja ylläpito edellyttää yleensä maastotyöskentelyä. Tietojen keruuseen on voitu käyttää esimerkiksi maastokäyttöön soveltuvaa kannettavaa tietokoneita. Matkapuhelinten kehitys on mahdollistanut myös matkapuhelimien käytön tiedonkeruussa. Puhelimissa on nykyään karttasovelluksen vaatima suuri näyttö. Lisäksi puhelimiin on integroitu usein myös GPS-vastaanotin. Kamera puolestaan mahdollistaa kuvien lisäämisen paikkatietokohteisiin. Matkapuhelimen ehdottomana etuna kannettavaan tietokoneeseen verrattuna on, että sitä voidaan kuljettaa aina mukana, mikä mahdollistaa myös spontaanien merkintöjen tekemisen. Tässä diplomityössä kuvataan paikkatietojärjestelmän toteuttaminen matkapuhelimeen. Työssä kuvataan paikkatietojen yhteiskäyttö yleisellä tasolla sekä avoimet hajautetut ratkaisut mahdollistavat OGC:n web-rajapinnat. Lisäksi kuvataan mobiiliympäristön erityispiirteitä ja paikkatiedon, taustakarttojen ja kohdetietojen, esittäminen matkapuhelimessa. Osana diplomityötä toteutettiin matkapuhelimessa toimiva paikkatiedon keruuseen ja ylläpitoon soveltuva paikkatietojärjestelmä. Toteutettu järjestelmä muodostuu matkapuhelinsovelluksesta ja palvelimesta. Matkapuhelinsovelluksen keskeiset ominaisuudet ovat kohteiden haku kartalle, kohteiden tietojen muokkaaminen ja valokuvien tai sanelun liittäminen kohteeseen. Palvelin yhdistää järjestelmän olemassa olevaan paikkatietojärjestelmään avoimen WFS-rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa tietojen reaaliaikaisen päivittämisen maastossa. Lisäksi järjestelmään voidaan WFS-rajapinnan ansiosta myöhemmin liittää uusia paikkatietojärjestelmiä ilman sovellusmuutoksia. Taustakartat järjestelmään tuodaan WMS-rajapinnan kautta.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Alanko, Olli
Keywords
mobile geographic system, paikkatietojärjestelmä, mobile phone, matkapuhelin, WFS, WFS, WMS, WMS, GML, GML, SVG, SVG
Other note
Citation