Available solar energy on the dusty Martian atmosphere and surface

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 84
Series
Abstract
Marsiin laskeutuvilla avaruusaluksilla on merkittävänä ongelmana aurinkopaneelien pinnalle kerääntyneen pölyn aiheuttama sähkötehon väheneminen. Tässä työssä mallinnetaan sekä pölyhiukkasen käytöstä Marsin ilmakehässä että valon kulkeutumista Marsin ilmakehän ja kerääntyneen pölykerroksen lävitse. Hiukkasten käyttäytymiseen liittyvien teorioiden ja toteutuneiden Mars-missioiden perusteella on laadittu tietokonemalli. Mallinnuksen tuloksena saadaan odotettavissa oleva valon intensiteetti Marsin pinnalla. Tulosten perusteella todetaan pölyn kasaantuvan varsin nopeasti ehkäisten siten aurinkopaneelien valonsaannin. Pienikin pölyn poistuma muuttaa tilanteen merkittävästi valoisammaksi. Aurinkoenergia on tämän tutkimuksen perusteella jatkossakin kehityskelpoinen energiavaihtoehto myös pidempään Marsin pinnalla toimiville tutkimusaluksille.
Description
Supervisor
Tulkki, Jukka
Thesis advisor
Harri, Ari-Matti
Keywords
Mars, Mars, dust, pölyn kulkeutuminen, radiation transfer, säteilyn kulku, aurinkopaneeli
Other note
Citation