Toiminnanmukaisen tuotekustannuslaskennan soveltaminen elektroniikka-alan yrityksessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
(6) + 67 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Salo, Arne
Karjalainen, Jouko
Keywords
Other note
Citation