Using Online Quizzes as a Study Aid in a Course on Probability and Statistics

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Tutkimus verkko-opetuksen ympärillä on ollut vilkasta ja kehittyy edelleen. On esitetty tuloksia sekä verkko-opetuksen puolesta että vastaan. Yleensä verkko-opetusta verrataan perinteisiin opetusmenetelmiin. Sen sijaan tutkimukset, joissa keskityttäisiin yksittäisten verkko-opetusmenetelmien tutkimiseen, ovat harvassa. Tässä työssä on tutkittu yhtä yleisimmistä verkko-opetuksen työkaluista, web-pohjaisten kysymyssarjojen käyttöä. Kysymyssarjoista ei ole julkaistu juurikaan tutkimuksia. Janicki & Steinberg (2003) löysivät tukea hypoteesilleen, että tehtävien ja "miniquizzien" käyttäminen edistää oppimista. Osana työtä kehitettiin järjestelmä kysymyssarjojen tekoon ja julkaisemiseen. Järjestelmää käytettiin todennäköisyyslaskun ja tilastotieteen peruskurssilla. Järjestelmässä käytettiin XML-pohjaista kieltä kysymyssarjojen määrittämiseen. Tämä osoittautui käytännölliseksi ja sitä pidettiin parempana kuin selainkäyttöliittymään ja tietokantaan perustuvan järjestelmän käyttöä, mikä on nykyään vallitseva tapa luoda kysymyssarjoja. 35 % verkkokurssilaisista ja 6,8 % luentokurssilaisista käytti kysymyssarjoja. Harjoitukset olivat suositumpia, 88 % ja 77 % opiskelijoista palautti niitä. Merkittävää korrelaatiota kysymyssarjojen käytöllä ja koemenestyksen välillä ei ollut. Opiskelijat vastasivat usein uudelleen samaan kysymyssarjaan, jos eivät ensimmäisellä kerralla saaneet kaikkia vastauksia oikein. Verkkokurssilaisten ja luentokurssilaisten koemenestyksessä ei ollut eroja. Korrelaatio harjoitustehtäväpisteiden ja koepisteiden välillä oli 0,45. Enimmäkseen kysymyssarjoja käytettiin kokeeseen valmistautumiseen. Opiskelijalle olisi hyödyllistä, jos tarjolla olisi kysymyssarjoja, jotka kattavat kerralla koko koealueen ja opiskelija voisi sen avulla selvittää mitkä asiat jo hallitsee ja mitä kannattaa vielä opiskella. Järjestelmään tulisi lisätä mahdollisuus, jossa opiskelija voi itse valita, haluaako nähdä oikeat vastaukset heti ensimmäisen vastauskerran jälkeen.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Keywords
e-learning, verkko-opiskelu, quizzes, monivalintakysymykset, online learning, kysymyssarjat, ALN, CSCL
Other note
Citation