The effect of the services of high voltage power transformers on their reliability and lifetime

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
110...400 kV muuntajille tehdään perushuolto, kun halutaan parantaa niiden käyttövarmuutta ja jatkaa niiden elinikää. Diplomityössä on kerrottu johdantona muuntajista ja niiden rakenteesta Työssä on esitelty myös muuntajille tehtävät erilaiset huollot. Työssä on esitetty päätöksentekomalli 15...30 vuotta käytössä olleen muuntajan tulevaisuuteen liittyen. Päätöksentekomallin taustatiedoksi on kerrottu muuntajan ikääntymisestä, kuormittamisesta, muuntajille tehtävästä kunnonvalvonnasta, muuntajan käyttöiän aikaisista kustannuksista ja riskeistä. Diplomityöhön sisältyy kysely, jonka kohteena olivat muuntajilleen perushuoltoja teettäneet muuntajien omistajat. Kyselyssä selvitettiin muuntajissa käyttöhistorian aikana olleita vikoja, romutuksen syitä ja muuntajan vikaantumisesta omistajalle aiheutuvia kustannuksia. Vastausten perusteella määritettiin muuntajien vikaantumisen todennäköisyydet ja niiden varmuusvälit. Perushuollon kannattavuuden laskennalle on esitetty menetelmä, jossa vertailukohtana perushuollolle on uuden muuntajan hankinta. Perushuollon kannattavuudesta on tehty esimerkkilaskelmia, jossa on käytetty kyselyn vastausten perusteella laskettuja vikaantumisen todennäköisyyksiä.
Description
Supervisor
Lakervi, Erkki
Thesis advisor
Kuussaari, Matti
Keywords
transformer, muuntaja, refurbishment, suurmuuntaja, profitability, perushuolto, lifetime, kannattavuus, reliability, elinikä, luotettavuus
Other note
Citation