Tutkimus liuenneiden ja kolloidisten aineiden sekä kaksoisviirarainaimen hallintasuureiden vaikutuksesta viiraretentioon SC-syväpainopaperin valmistuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
4.21
Degree programme
Language
fi
Pages
228
Series
Description
Supervisor
Ebeling, Kari
Thesis advisor
Aho, Pekka
Keywords
Other note
Citation