Valu-hehkutus- ja valssausvaatimusten selvittely rahametallin (al-pronssi) valmistamiseksi sekä eräiden valmistusvaikeuksien tutkiminen Suomen Rahapajalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Koneenrakennus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. +liit. 42
Series
Description
Supervisor
Unckel, Herman
Keywords
Other note
Citation