Promoting health behavior change via online health check and coaching: Experiences and needs among the unemployed

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-08-23
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
61 + 7
Series
Abstract
Unhealthy behaviors are a significant factor in developing chronic diseases such as cancers and diabetes. Thereby, promoting healthier behaviors plays a key role in improving people’s quality of life and reducing the number of premature deaths. One high-risk group for health problems are the unemployed. Therefore, the objective of this study is to gather insights on how digital services could support especially the unemployed in adopting healthier behaviors. The study was conducted as an exploratory case study about the experiences of Duodecim Star – a digital service package for promoting the adoption of healthier behaviors – among the unemployed. The primary method for data collection were semi-structured interviews (N=10), which were conducted with unemployed people who had used Star online health check and had been offered access to Star online health coaching programs. This study explored the benefits and challenges that the unemployed perceive in Star and the support needs that they have in improving their health behavior. The benefits of Star online health check were understandability and ease of use, but for people with high knowledge about their health its capability to offer new information seemed limited. The comparison between current life expectancy and potential life expectancy with improved health behaviors seemed to encourage some people to reflect upon their lifestyle choices and consider behavior changes. Star online health coaching programs did not seem to be very attractive nor engaging among the unemployed, as none of the interviewees continued with the months-long programs past the first week. The main challenges were that the coaching programs lacked personal relevance and motivational support. Thus, in addition to providing general health information, more tailored and interactive support mechanisms seem to be needed.

Epäterveelliset elämäntavat ovat merkittävä syy monien kroonisten tautien taustalla. Siksi terveellisten elintapojen edistäminen on tärkeää ihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista terveyskäyttäytymisen tukea digipalvelut voisivat tarjota erityisesti työttömille, sillä työttömien on todettu kärsivän erilaisista terveysongelmista keskimääräistä enemmän. Kyseessä on eksploratiivinen tapaustutkimus, jossa selvitettiin työttömien kokemuksia Duodecim Star -digipalvelusta, joka pyrkii edistämään terveellisempiä elämäntapoja. Pääasiallinen data kerättiin haastattelemalla työttömiä (N=10), jotka olivat tehneet Star-terveystarkastuksen sekä saaneet mahdollisuuden Star-terveysvalmennusten hyödyntämiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hyötyjä ja haasteita, joita työttömät kokevat Star-palvelun käytössä. Lisäksi tutkimus pyrki ymmärtämään, millaista tukea työttömät tarvitsisivat terveyskäyttäytymisensä parantamiseksi. Star-terveystarkastuksen hyviä puolia olivat ymmärrettävyys ja helppokäyttöisyys. Hyvin terveydestään perillä oleville henkilöille se ei kuitenkaan vaikuttanut tarjoavan paljonkaan uutta tietoa. Eliniänodotteen sekä paremmilla elintavoilla saavutettavissa olevan eliniänodotteen vertailu vaikutti saavan osan haastatelluista harkitsemaan terveyskäyttäytymisen muutosta. Star-terveysvalmennuksia työttömät eivät pitäneet kovinkaan houkuttelevina tai innostavina, sillä valmennusten koettiin tarjoavan lähinnä yleistä terveystietoa. Työttömät vaikuttavat kaipaavan henkilökohtaisempaa ohjausta sekä enemmän motivointia käyttäytymismuutokseen.
Description
Supervisor
Kujala, Sari
Thesis advisor
Hörhammer, Iiris
Keywords
health behavior change, behavior change techniques, online risk calculators, online health coaching
Other note
Citation