TOPMODEL-valuntamalli Ekoluoman valuma-alueella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Työssä selvitettiin TOPMODEL-sadanta-valuntamallin soveltuvuutta Ekoluoman alueen hydrologiseen mallinnukseen. Samalla tarkasteltiin maataloushallituksen pienten valuma-alueiden vuosien 1935-1938 mittausaineiston käyttökelpoisuutta mallin syötteenä. Malliin valittiin aluksi viisi parametria, mutta myöhemmin sitä laajennettiin parametrisoimalla uomavirtauksen nopeus ja mallintamalla infiltraatioylijäämään perustuva pintavalunta. Infiltraatioylijäämän vaikutuksen tarkentamiseksi alue jaettiin lopuksi kahteen osavaluma-alueeseen. Ekoluoman valuma-alue osoittautui käytetyillä syötteillä ja kaikilla parametrivalinnoilla vaikeasti TOPMODELi11a mallinnettavaksi. Osalla kalibrointijaksoista saavutetut NashSutcliffen mallinnustehokkuudet olivat tyydyttäviä, mutta kalibroidun mallin validointi muilla jaksoilla osoitti sen tuottamien ennusteiden korreloivan huonosti mittausaineiston kanssa. Maataloushallituksen pienten valuma-alueiden hydrologinen aineisto osoittautui tietokantamuotoon tallennettuna helposti hyödynnettäväksi ja historiallisesti mielenkiintoiseksi. Sen käyttökelpoisuutta TOPMODELin syötteenä heikensivät pitkät mittausvälit. Syiksi TOPMODELin heikkoon suorituskykyyn Ekoluoman mallinnuksessa arvioitiin alueen tasaisuus, pitkät kuivat jaksot, aineiston karkea aikaresoluutio ja haihdunnan arvioinnin epätarkkuus. Alue on myös laaja ja epähomogeeninen.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Vakkilainen, Pertti
Keywords
TOPMODEL, TOPMODEL, runoff, valunta, model, malli, Ekoluoma, Ekoluoma, topography, topografia
Other note
Citation