Kiintoaineen erottaminen jätevedenpuhdistuksen tertiäärivaiheena metsäteollisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Ympäristönsuojelutekniikka
Mcode
Puu-23a
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 146
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo
Thesis advisor
Järvinen, Risto
Keywords
Other note
Citation