Cambodia Cadastral Project: Cost recovery and outsourcing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
Työssä kerätään perustietoa Kambodzhan maarekisteröintisysteemin vaiheista, lainsäädännöstä ja maksuista. Tietoa analysoitiin ja sen perusteella tehtiin ehdotuksia satunnaisten rekisteröintitoimitusten kulujen kattamiseksi. Myöskin rekisteröinnin eri vaiheiden ulkoistamisen mahdollisuutta käsiteltiin. Työ tehtiin kirjallisuustutkimuksena sekä haastattelemalla lukuisia paikallisia rekisteröintivirkailijoita ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Myös Internetin käyttö tiedon haussa oli olennainen osa tutkimustyötä. Nykyinen satunnainen ensirekisteröintiprosessi on kallis maanomistajalle. Tämä johtuu erittäin monimutkaisesta prosessista, jossa joutuu maksamaan suuren määrän epävirallisia maksuja. Systeemin uusimistarve lähitulevaisuudessa on suorastaan huutava. Jotta epäviralliset rahavirrat saataisiin käännettyä virallisiksi, täytyy rekisteröintiprosessin hinnan olla kiinteä ja julkinen. Maksun tulee peittää todelliset, prosessin aiheuttamat kustannukset. Todelliset kulut peittävä, maanomistajalle kohtuullinen maksu kiinteistön ensirekisteröinnistä olisi todennäköisesti luokkaa $20-$60. Koko maan kattava systemaattinen rekisteröintiohjelma alkaa todennäköisesti vuonna 2002. Nykyisillä pilottialueilla ei maanomistajilta ole peritty rekisteröintimaksua. Rekisteröintimaksun kerääminen ei ole välttämätöntä tulevaisuudessakaan, mutta jos sitä ruvetaan perimään, niin sen suositellaan olevan vain nimellinen, luokkaa $1-$5. Joidenkin rekisteröintiprosessin tehtävien ulkoistaminen on tulevaisuudessa mahdollista. Näistä tehtävistä kentällä tapahtuva tilusten mittaus on ensimmäinen vaihe, jonka voisi ainakin teoriassa yksityistää eli ulkoistaa yksityiselle sektorille.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Heinonen, Tuomo
Keywords
real estate economics, kiinteistötalous, Cambodia, Kambodzha, cadastre, kulujen kattaminen, cost recovery, maarekisteröinti, land registration, maahallinto, land administration, ulkoistaminen, outsourcing, yksityistäminen, provatisation
Other note
Citation