Jätevesilämpöpumpun vaikutus energianhankinnan kustannuksiin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
81+20
Series
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Arponen, Timo
Keywords
Other note
Citation