Tietotarpeet ja tiedonhallintajärjestelmä vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnassa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLaakso, Tuija
dc.contributor.authorHuttunen, Matti
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorVahala, Riku
dc.date.accessioned2021-08-29T17:00:38Z
dc.date.available2021-08-29T17:00:38Z
dc.date.issued2021-08-23
dc.description.abstractSuomessa vesihuoltoala on suurien haasteiden edessä verkosto-omaisuuden ikääntyessä ja määrän lisääntyessä vuosi vuodelta. Vesihuoltoverkostojen tehokas omaisuudenhallinta edellyttää oikeanlaista tietoa tietojärjestelmin hyödynnettävässä muodossa. Tämän työn tarkoituksena oli saada näkemys siitä, mitkä tiedot ovat omaisuudenhallinnan ja tiedolla johtamisen kannalta olennaisimmat, kuinka niitä kerätään sekä miten digitalisaatiota on hyödynnetty tietojen tallentamisessa, käsittelyssä ja analysoinnissa. Tutkimuksessa käytiin läpi omaisuudenhallintaa tukevia ohjeita ja standardeja sekä vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaan ja tiedonhallintaan liittyviä raportteja ja julkaisuja. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää vesihuoltolaitosta toimialan edustajien näkemyksen selvittämiseksi. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Keskeinen havainto tietotarpeiden osalta oli se, että vesihuoltolaitoksilla on keskenään hyvin yhtenevä näkemys siitä, millaisin tiedoin verkosto-omaisuutta voidaan hallita, ja että tämä näkemys on perusteltu myös kirjallisuuden perusteella. Tutkimuksessa selvisi myös tiedon keräämiseen liittyviä ongelmia tiedon tasalaatuisuuden ja suunnitelmallisuuden suhteen. Haastatteluiden perusteella tietoja hyödynnetään hyvin laajasti, painottuen kuitenkin voimakkaasti saneerausinvestointien priorisointiin sekä kunnossapitotoimien kohdentamiseen. Oman haasteensa vesihuoltolaitoksen toimintaan tekee käytössä olevien tietojärjestelmien määrä ja niiden osin heikko yhdisteltävyys. Rajapintaratkaisujen vähäinen määrä heikentää tiedon tehokasta hyödyntämistä. Jo nykyisellään vesihuoltolaitokset pystyvät tekemään monenlaisia analyysejä käytössä olevilla tiedoilla ja järjestelmillä, joskin selvä tarve tietoa koostavaan järjestelmään nousi esiin lähes jokaiselta haastatellulta laitokselta. Usealla laitoksella olisi saavutettavissa selvää hyötyä tarkempien ohjeiden laatimisesta ja tietojärjestelmäkuvauksista.fi
dc.description.abstractIn Finland, the water supply sector faces major challenges as the network assets become older and the quantity increases every year. Effective asset management of water supply networks requires the right kind of information in a form that can be utilized by information systems. The purpose of this work was to gain an insight into which data are most relevant for asset management and information management, how they are collected, and how digitalization has been utilized in data storage, processing, and analysis. The study reviewed guidelines and standards supporting asset management, as well as reports and publications related to asset management and information management regarding water supply networks. In addition, in the study nine water supply companies was interviewed to find out the views of the field. The interview method used was a semi-structured thematic interview. A key observation regarding information needs was that water utilities have a very similar view of what information can be used to manage network assets, and that this view is also justified on the basis of the literature. The study also revealed problems related to data collection in terms of data homogeneity and organized collection of data. Based on the interviews, the information is used very extensively with a strong emphasis on prioritizing renovation investments and targeting maintenance activities. The number of information systems in use and, in some respects, poor connectivity, pose their own challenge to the operation of a water supply plant. Having too few interface solutions impair the efficient utilization of information. Already today, water supply companies are able to perform a wide range of analyzes with the data and systems in use, although a clear need for a system for compiling information emerged from almost every facility interviewed. Many facilities would clearly benefit from the development of more detailed instructions and information system descriptions.en
dc.format.extent58+4
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/109245
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202108298481
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordvesihuoltofi
dc.subject.keywordomaisuudenhallintafi
dc.subject.keywordtiedonhallintafi
dc.subject.keywordtietojärjestelmätfi
dc.titleTietotarpeet ja tiedonhallintajärjestelmä vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallinnassafi
dc.titleInformation needs and information management systems in asset management of water service networksen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Huttunen_Matti_2021.pdf
Size:
2.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format