Paperin ja kartongin pintaliimaaminen spraymenetelmällä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
111 + (18)
Series
Abstract
Paperia ja kartonkia pintaliimataan ensisijaisesti pölyämisen estämiseksi jatkojalostuksessa. Työn tavoitteena oli tutkia spraymenetelmän soveltuvuutta paperin ja kartongin pintaliimaukseen sekä tärkeimpiä prosessiin vaikuttavia asioita, joilla voidaan kontrolloida liimaustulosta. Pintaliimaustulos määritellään lisätystä arvosta arvontuottamisketjun osapuolille ja loppukäyttäjille. Laatuvaatimukset muutetaan insinöörisuureiksi kuten pintalujuudeksi, pintaenergiaksi ja painettavuudeksi. Spraymenetelmän etuina nähdään: 1. portaaton kemikaalisäätö ja kemikaaliannostelun optimointi liimattavalle alustalle. 2. kemikaalien annostelu suoraan käsiteltävälle pinnalle. 3. tärkkelyksen penetraatiosyvyyden hallinta. 4. pintaliimausprosessin hallinta tulosuureiden ominaisuuksien mukaan. Mahdollisia menetelmän haittoja voivat olla: 1. investointikustannukset johtuen korkeasta automaatioasteesta, ja kunnossapitokustannukset mahdollisesta laitteiston venttiilien ja kemikaaleja kuljettavien letkujen tukkeutumisesta. Työssä tehtiin vastekäyräajoja Saksan Maintalissa VIB Systems GmbH pilotkoneella, ja kyvykkyyttä testaavia, optimoivia ajoja Stora Enson Imatran tutkimuskeskuksessa, jossa 80 g/m2 hienopaperia pintaliimattiin ratanopeuteen 1200m/min asti kaksin puolin. Koeajoissa käytettiin liiman 15 %:n kuiva-ainepitoisuutta, jolla on yhteys paperin ja kartongin kuivauskustannuksiin. Paperi ja kartonki kannattaa pintaliimata korkeammassa tulokosteudessa noin 11%:n kosteudessa mahdollisimman korkeassa liiman kuiva-ainepitoisuudessa. Radan poikkisuuntainen profiilisäätö on mahdollista koska jokaista suutinta voidaan kontrolloida erikseen. Koeajojen perusteella laite ei liannut ympäristöä, ja suuttimet voidaan pitää puhtaana ja toimivina kantoaineena toimivan höyryn avulla. Sprayliimauksella saadaan parannettua paperin ominaisuuksia kuten huokoisuutta, pintalujuutta ja bulkkia.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Strengell, Jyrki
Keywords
spray, spray, surface size, pinta, process, liima, application, prosessi, starch, applikointi, product-development, tärkkelys, quality, tuotekehitys, optimization, laatu, optimointi
Other note
Citation