Informaatiojärjestelmän prosessilaskennat eräässä suuressa maakaasukombilaitoksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
84 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Korpela, Timo
Keywords
Other note
Citation