Developing energy control system for hotels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 65 + liitt.
Series
Abstract
Kirjallisuusosassa tarkasteltiin hotellikiinteistöjen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta sekä selvitettiin kiinteistöjen suuret energiankuluttajat. Lisäksi tutkittiin mahdollisia energiansäästökeinoja. Työn tutkimusosan tavoitteena oli tehdä Scandic-hotelliketjulle energianseurantajärjestelmä. Tutkimuksessa selvitettiin hotelliketjun hotellien energiankulutuksia ja laskettiin hotellien energiankulutusta kuvaavia tunnuslukuja. Sähkön ominaiskulutuksen ja lämmön (Jyväskylän normaalivuoteen normeeratun) ominaiskulutusten perusteella hotelliketjun hotellit jaettiin pienempiin ryhmiin. Ryhmäjako suoritettiin, jotta saman ryhmän hotelleita voisi vertailla toisiinsa ominaiskulutusten perusteella. Esimerkkikohteena käytetystä Hotelli Jyväskylästä selvitettiin lämpimän käyttöveden kulutuksen riippuvuus sekä kokonaisveden että kokonaislämpöenergian kulutuksesta. Lisäksi selvitettiin lämpimän käyttöveden osuus kokonaisveden kulutuksesta. Diplomityön tuloksena hotellit jaettiin sähkön ominaiskulutuksen perusteella kahteen ja lämmön normeeratun ominaiskulutuksen perusteella kolmeen ryhmään. Laskemalla samaan ryhmään kuuluvien hotellien ominaiskulutusten keskiarvo saatiin tyyppihotellin ominaiskulutus. Energiaraporteissa hotellien ominaiskulutuksia verrattiin oman ryhmänsä tyyppihotellin ominaiskulutukseen. Hotelli Jyväskylässä suoritetun runsaan kuukauden seurantajakson perusteella jokaisen vesikuution lämmittämiseen käytettiin keskimäärin 17,7 kilowattituntia lämpöenergiaa. Tämän avulla saatiin selvitettyä, että lämpimän käyttöveden kulutuksen osuus kokonaisveden kulutuksesta on 31,8 %.
Description
Supervisor
Mankki, Pirjo
Thesis advisor
Vuorinen, Asko
Keywords
Other note
Citation