Veroneutraalisuuden kehitys yksittäisen sijoittajan kannalta verouudistuksissa 1986-1996

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1996
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
VEROTUS, PÄÄOMAVEROTUS, OSINGOT, MYYNTIVOITTOVERO
Other note
Citation