Katutöiden haittojen arvioinnin mahdollisuudet Helsingin kantakaupungin laajojen katuhankkeiden case-tarkasteluissa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKosonen, Iisakki
dc.contributor.advisorRäsänen, Jukka
dc.contributor.authorKarttunen, Valtteri
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKyttä, Marketta
dc.date.accessioned2021-01-31T18:11:13Z
dc.date.available2021-01-31T18:11:13Z
dc.date.issued2021-01-25
dc.description.abstractHelsingin kaupungilla on strateginen tavoite olla maailman toimivin kaupunki, mihin helsinkiläisten ja Helsingissä vierailevien arkea haittaavat työmaat luovat haasteellisen asetelman. Helsingissä on vuonna 2019 käynnistetty laaja projektikokonaisuus haittojen vähentämiseksi, missä vähentämisen keinoja on tunnistettu työmaiden suunnittelussa, arvioinnissa ja valvonnassa. Haittojen arviointimenetelmiä on kehitetty projektikokonaisuudessa viimeisimpänä paikallisten asukkaiden ja yrittäjien näkökulmasta. Tässä diplomityössä selvitettiin haittojen muodostumista ja niiden arvioinnin mahdollisuuksia eri haitankokijoiden näkökulmista, minkä pohjalta luotiin laadullisia ja määrällisiä haittakokemuksia yhdistävä arviointikehikko. Arvioinnissa keskityttiin erityisesti liikenteellisiin vaikutuksiin täydentämään viime vuonna paikallisia vaikutuksia tarkastelleen tutkimuksen arviointimenetelmiä ja tuloksia. Liikenteen uudishankkeille tunnusomaiset hankearviointimenetelmät tunnistettiin työn aikana työmaahankkeille haasteellisiksi suunnitteluresurssien ja lähtötietojen puutteen sekä usein muuttuvien työnaikaisten liikennejärjestelyjen takia. Kokonaisvaltaiseen laadullisia haittoja huomioivaan arviointiin tunnistettiin tarve monimuotoiselle arvioijaryhmälle, jota ei tässä työssä ollut käytettävänä resurssina. Työssä keskityttiin tästä syystä arviointimenetelmien mahdollisuuksien ja käyttötarkoituksen tunnistamiseen sekä yksinkertaisempaan kustannusarviointiin, jolla tuotettiin jatkossa mahdollisesti tehtäviin hankearviointeihin suunnitteluresursseja säästäviä haittojen avainlukuja. Muodostettua arviointikehikkoa käytettiin case-tarkasteluissa, joihin valittiin Helsingin kantakaupungista kolme peruskorjauksen läpikäyvää katua ja yksi kantakaupungin rajalla peruskorjattava silta. Taloudellisesti laskennallisilla arviointimenetelmillä kuvattavat liikenteelliset haitat arvioitiin katuhankkeen rakentamiskustannuksiin suhteutettuna 10-30 %:n välille haittaa kokevien määrästä ja muista kaupunkiympäristön liikenteellisistä ominaisuuksista riippuen. Laskennallisten vaikutusten lisäksi työmaista tunnistettiin aiheutuvan lukuisia vaikutuksia, joiden kuvailu taloudellisessa merkityksessä osoittautui hyvin haastavaksi. Yhdessä case-kohteessa arvioitiin työmaan keston lyhentämistä moottoriajoneuvoliikenteen kiertoreitille siirtämällä. Työmaan keston arvioitiin jopa puolittuvan siirtämisen myötä. Työmaatoiminnan tehostamisen lisäksi kadulta vapautuvalla tilalla voitaisiin rakentaa tilatehokkaammille kestävämmille liikennemuodoille niiden sujuvuutta ja turvallisuutta paremmin tukevat liikennejärjestelyt. Moottoriajoneuvoliikenteen kiertoreitille siirtämisen arvioitiin lyhentävän työmaan kestoa niin paljon, että lyhentämisestä seuraavat rakentamiskulujen säästöt ylittäisivät liikenteen siirrosta seuraavat ylimääräiset haittakustannukset.fi
dc.description.abstractThe city of Helsinki has a strategic goal of being the most functional city in the world. This goal is challenged by street works which impact the everyday living of Helsinkians and others visiting the city. Last year the city launched a major project aimed at minimizing these negative impacts where focus has been on improving the planning standards, methods and supervision of the street work sites. Appraisal of the negative impacts has most recently been studied regarding the local effects on residents and businesses. This thesis has continued the work on identifying the external impacts and costs borne from the street works. Previously developed appraisal methods on local impacts are complemented with a focus on impacts regarding mobility of people and goods. An evaluation framework combining quantitative and qualitative criteria is presented after identifying the needs of different transport mode users. Current planning practices on evaluating street works deem appraisals traditionally made for new transport projects as a challenging and resource-intensive method. Street works and their traffic arrangements tend to change frequently during the work process which makes the appraisal challenging for an extended time interval. Lack of initial data on street work conditions creates major uncertainties to a detailed appraisal process. Comprehensive evaluation of the impacts requires a multidisciplinary working group which has not been an available resource during this thesis. Evaluation has thus focused on more simple cost-minimisation and cost-effectiveness analysis which have produced key figures for use in future planning and appraisal processes. The evaluation framework is utilized for four major street work sites in Helsinki. Mobility costs supported by monetary impact assessments total 10-30 % of the construction costs depending on the number of impacted people and other features in the surrounding transport network. One street work location indicated that a forced detour of motor vehicles around the work site could halve the completion time of the street work resulting in cost savings which exceed the additional mobility costs resulting from the detour. Without accounting the savings, a one-month reduction in the street work duration by directing motor vehicles to an alternative route would cost between 25 000 to 50 000 euros depending on the traffic arrangements chosen.en
dc.format.extent112
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102491
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202101311794
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordtyömaafi
dc.subject.keywordhankearviointifi
dc.subject.keywordkaupunkiliikennefi
dc.subject.keywordliikennejärjestelytfi
dc.titleKatutöiden haittojen arvioinnin mahdollisuudet Helsingin kantakaupungin laajojen katuhankkeiden case-tarkasteluissafi
dc.titleEvaluation of street work costs and impacts in the inner city of Helsinkien
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files