Kierrätetyn lasikuvun hyödyntäminen valaisin suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2023
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyöni tutkii, miten kierrätettyä lasikupua voi hyödyntää sellaisenaan valaisinsuunnittelussa. Teoriaosuudessa perehdyn intuition merkitykseen taiteellisessa työskentelyssä. Miten saattaa itsensä tilaan, jossa intuitiolle annetaan parhaat edellytyksen toimia. Voiko luovuutta valmentaa? Produktio-osuudessa käyn läpi valasimen jalan valmistuksen eri vaiheet. Näitä vaiheita ovat: luonnostelu, sovitinosan ongelma, muodonanto, kipsimuotin suunnittelu, valut ja poltot sekä sähkötyöt. Kerron myös sivupolusta, joka johti studiolasikupujen valmistukseen lasihytissä. Opinnäytteeni tutkimusmenetelmä on prototypointi. Lopuksi pohdin tuloksien kautta, että kuinka kierrätetty lasikupu suunnittelun lähtökohtana vaikutti suunnitteluprosessiini. Kuinka ratkaisin ongelman sovitinosan suhteen ja kuinka siitä muodostui prosessin hankalin osuus.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
kierrätyslasi, valaisinsuunnittelu, keramiikka, vanhan ja uuden yhdistäminen, kiertotalous, intuitio
Other note
Citation